Poznaj nas

Elastyczne warunki współpracy

Wspólnie doprecyzujemy szczegóły naszej współpracy.

Wszechstronne rozwiązania logistyczne

Nasze procesy logistyczne są indywidualnie dobierane do Twoich potrzeb.

Terminowość
dostaw

Prawidłowo skoordynujemy w czasie i przestrzeni działania na rzecz Twojego projektu, wiemy jak cenny jest czas!

Wysoka jakość
usług

Będziemy Twoim certyfikowanym partnerem: posiadamy ISO 9001, ISO 14001​ oraz ISO 13485.

 • doświadczony zespół, dystrybucja podzespołów elektronicznych od 1990r.​
 • program kwalifikacji i audytu dostawców​
 • wieloletnia współpraca z dostawcami, opierająca się na stosunkach partnerskich​
 • walidacja materiałów​
 • komponenty mechaniczne i nieelektroniczne​
 • inspekcja opierająca się o standardy AQL​
 • weryfikacja RoHS​
 • walidacja procesów​
 • walidacja pierwszej próbki​
 • CTQ, QA – ciągła kontrola punktów krytycznych procesu​
 • analiza danych jakościowych​
 • ciągłe udoskonalanie procesu​
 • próbkowanie zgodne z normą ISO-2859​
 • testowanie produktu z punktu widzenia klienta końcowego​
 • każda wada traktowana jako zewnętrzna reklamacja​
 • podejście 8D do problemu​
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 13485
 • pomiar temperatury i relatywnej wilgotności
 • kontrola pola elektrostatycznego​
 • pomiar zobojętnienia ładunku​
 • pomiar rezystancji​
 • wewnętrzne szkolenia ESD dla pracowników​
 • plany kontroli
 • 8D – skrupulatna metoda zespołowego rozwiązywania problemów
 • PDCA – cykl Deminga
 • metody Ishikawy, Pareto​
 • system zarządzania jakością
 • ciągłe doskonalenie systemu
 • brak tolerancji dla defektów
 • identyfikacja i eliminowanie źródeł problemów
Zobacz film
Dowiedz się więcej