Projektowanie urządzeń elektronicznych

Oszczędności
twojego
czasu

Odpowiedni przepływ
informacji podczas
montażu

Optymalizacja
techniczna
projektu

Przekazanie
nam części
odpowiedzialności

Optymalizacja
kosztowa
projektu

Projektowanie urządzeń
i obwodów drukowanych

Dział konstrukcyjny korzysta z najlepszego oprogramowania dostępnego na rynku – m.in. EDA Altium Designer. Można również zaimportować projekty z programów: Protel 99SE, Allegro, CADSTAR, CircuitMaker 2000, Orcad, PADS, P-CAD, DxDesigner.

Optymalizacja kosztowa pod kątem
doboru materiałów i podzespołów

Optymalizacja techniczna istniejących
projektów (pod kątem właściwości,
funkcjonalności, jakości)

Optymalizacja czasowa pod kątem
możliwości czasu potrzebnego na
produkcje

Funkcjonalnych

Bezpieczeństwa

Weryfikacja norm
i standardów

Projektowanie
dedykowanych
testerów